Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Kontakta oss på planavdelningen


Skicka meddelande till:

Översiktsplan

  • Ingen giltig användare vald.

Översiktsplanen anger hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur bebyggelsen kan utvecklas och bevaras. Den ska redovisa hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses.

Översiktsplanen ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) omfatta hela kommunens yta. Minst en gång varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. I översiktsplanen vägs en mängd olika intressen samman. Den är inte juridiskt bindande men är ett viktigt strategiskt dokument som ligger till grund för fortsatt planering och tillståndsprövning (exempelvis detaljplaner och bygglov).


Kommunen kan också göra fördjupningar av översiktsplanen för olika delar av kommunen eller tematiska tillägg (för exempelvis vindkraft eller landsbygdsutveckling).


Hässleholms kommuns översiktsplan

Antogs

ÖversiktsplanPDF (pdf, 21.7 MB) (pdf, 21.7 MB)

2007

Sidan uppdaterades 2018-08-06 av Kenneth Englund

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun