Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Kontakta planavdelningen

Tf Planchef

Marie Nilsson

Skicka meddelande till

Planarkitekt

Sherif Hosny

Skicka meddelande till

Planarkitekt

Sofie Kling Mathiasson

Skicka meddelande till

Planarkitekt
Madeleine Meiby
Skicka meddelande till

Planarkitekt
Maria Månsson Brink
Skicka meddelande till

Planarkitekt

Alexander Lindahl

Skicka meddelande till

Planarkitekt

Andreas Ask

Skicka meddelande till

Trafikplanerare

Karolina Persson

Skicka meddelande till

Ekolog

Lars-Erik Williams

Skicka meddelande till

Bebyggelseantikvarie

Ingela Karlsson Blomén
Skicka meddelande till

Sidan uppdaterades  av Annalena Olausson

  • Ingen giltig användare vald.