Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Kontakta oss på planavdelningen


Skicka meddelande till:

Detaljplan för Lille Mats 2 m.fl.(Bokeberg)

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra ett ca 40 m högt flerbostadshus inom fastigheten Gäddastorp 4:13. Samtidigt föreslås en påbyggnad av den norra delen av befintlig servicebyggnad, Bokebergsgården, inom fastigheten Lille Mats 2.

Detaljplanen har upprättas med utökat förfarande och finns nu tillgänglig för granskning innan den antas av byggnadsnämnden.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget kan lämnas i granskningsskedet och dessa ska ha kommit in till stadsbyggnadskontoret senast 13 maj 2018.

 

Märk ditt meddelande med ”BN 2015-457” och ange namn och kontaktuppgifter.

 

Synpunkterna skickas till Byggnadsnämnden via epost eller via vanlig post till:

Byggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Handläggare

Planarkitekt Joakim Axelsson tel 0451-26 89 06


Handlingar

Granskningshandlingar (20 april - 13 maj 2018)

Samrådshandlingar (12 oktober - 9 november 2016)

För att se planprojektet visualiserat i 3D klicka på länken nedan (OBS öppna i Google Chromelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

 

Sidan uppdaterades 2018-04-18 av Anna Nordström

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube