Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Kontakta oss på planavdelningen


Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Turbinen 1 m.fl. (Vedhyggevägen)

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att planlägga bostäder samt parkering i anslutning till skola och multiarena.

Detaljplanen handläggs med standard förfarande, vilket innebär tre skeden samråd, granskning och antagande.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget kan lämnas i granskningsskedet och dessa ska ha kommit in till stadsbyggnadskontoret senast 29 oktober 2018.

 

Märk ditt meddelande med BN 2014-879 och ange namn och kontaktuppgifter.

 

Synpunkterna skickas till Byggnadsnämnden via e-post eller via vanlig post till:

Byggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Handläggare

Planarkitekt Alexander Lindahl tel 0451-26 89 08

Handlingar

Granskningshandlingar (8 oktober - 29 oktober 2018)

Samrådshandlingar (2 april - 30 april 2018)

Sidan uppdaterades 2018-10-05 av Anna Nordström

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun