Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Kontakta oss på planavdelningen


Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Turbinen 1 m.fl. (Vedhyggevägen)

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att planlägga bostäder samt parkering i anslutning till skola och multiarena.

Detaljplanen handläggs med standard förfarande, vilket innebär tre skeden samråd, granskning och antagande.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget kan lämnas nu i samrådsskedet, därefter skickas planen ut på granskning med underrättelse om eventuella justeringar/ändringar innan Byggnadsnämnden planeras besluta att anta detaljplanen.

 

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, ska dessa ha kommit in till Byggnadsnämnden senast den 30 april 2018

 

Synpunkterna skickas till Byggnadsnämnden via epost eller via vanlig post till:

Byggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Handläggare

Planarkitekt Alexander Lindahl tel 0451-26 89 08

Handlingar

Sidan uppdaterades 2018-03-29 av Anna Nordström

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube