Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Kontakta oss på planavdelningen


Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Ballingslöv 57:1 m.fl.

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att inom planområdet uppföra bostadsbebyggelse i form av nio parhus med totalt 18 lägenheter. Angöring till området
sker via Vångagårdsvägen i norr. Markparkering möjliggörs i anslutning till respektive bostad och garage för boendeparkering placeras centralt inom området.

Detaljplanen handläggs i detta fall med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning genom underrättelse och antagagande i byggnadsnämnden.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget kan lämnas nu i samrådsskedet. Samrådets syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Byggnadsnämnden senast den 5 juni 2017. Märk brevet/mejlet ”BN 2015-1005” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.

 

Synpunkterna skickas till Byggnadsnämnden via epost eller via vanlig post till:

Byggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Handäggare

Planarkitekt Joakim Axelsson, tel 0451-26 89 06

Handlingar

Sidan uppdaterades 2017-05-10 av Anna Nordström

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube