Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Kontakta oss på planavdelningen


Skicka meddelande till:

Detaljplan för Björklunda

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att skapa ett nytt
bostadsområde i södra Hässleholm med tydliga och
säkra kopplingar till centrum och kollektivtrafik. Detaljplanen innebär dessutom en ny förskola och en ny mötesplats centralt i området.

Planen handläggs med normalt planförfarande enligt den äldre plan- och bygglagen (SFS 1987:10). Förslaget kommer att genomgå både samråd och utställning innan planen går uppför antagande. Samrådet genomfördes 2009.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget kan lämnas nu i utställningsskedet.


Har du synpunkter på planförslaget som
du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den
8 april 2019. Märk brevet/mejlet ”PLAN 2007-14
och ange ditt namn och kontaktuppgifter. Skicka
synpunkterna till:


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
281 80 HÄSSLEHOLM
Hässleholms kommun


eller via e-post till miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Handläggare

Planarkitekt Madeleine Meiby, tel. 0451-26 65 35.

Handlingar

Utställningshandlingar (2019)

Utredningar

Samrådshandlingar (2009)

Sidan uppdaterades 2019-03-15 av Anna Nordström

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun