Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Kontakta oss på planavdelningen


Skicka meddelande till:

Ändring genom tillägg för detaljplan för Östra Finjasjöstranden (norra delen), Tormestorp

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanen handläggs i detta fall med begränsat förfarande, vilket innebär två skeden (samråd och antagande).

Synpunkter

Synpunkter på förslaget kan lämnas nu i samrådsskedet, därefter kommer byggnadsnämnden att besluta om att anta detaljplanen.

 

Samrådets syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

 

 

Samråd genomfördes 16 december 2016 - 31 januari 2017. Nästa skede är antagande.

Handläggare

Planarkitekt Joakim Axelsson, tel 0451-26 89 06

Handlingar

Sidan uppdaterades 2017-02-01 av Anna Nordström

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube