Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Kontakta oss på planavdelningen


Skicka meddelande till:

Ändring av detaljplan för Östra Hässleholmsgårdsområdet

  • Ingen giltig användare vald.

Planförslaget genomförs som en ändring av detaljplan och förslaget kommer därmed inte att ändra huvudanvändningen av området, vilket är mark för golfändamål, utan mindre ändringar i detaljplanens bestämmelser föreslås.

Detaljplanen upprättas med standardförfarande och skickas ut på samråd och granskning. Planförslaget har tidigare varit ute på samråd mellan den 5 maj och 26 maj.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget kan lämnas i granskningskedet och dessa ska ha kommit in till byggnadsnämnden senast 21 juli 2017. Märk ditt meddelande med BN 2015-864 och ange namn och kontaktuppgifter.


Synpunkterna skickas till Byggnadsnämnden via epost eller via vanlig post till:

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret
281 80 Hässleholm

Handläggare

Planarkitekt Malin Backman, tel 0451-26 89 09

Handlingar

Granskningshandlingar


Samrådshandlingar

Sidan uppdaterades 2017-06-22 av Anna Nordström

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube