Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Pågående planer

  • Ingen giltig användare vald.

Här hittar du information om planer som är ute på samråd eller utställning/granskning.

Du har som medborgare möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på planförslagen. Detta är möjligt under en begränsad tid som anges för respektive plan tillsammans med övrig information kring planförslaget.


Detaljplaner för samråd, utställning/granskning

Plan

Datum

 

 Pågående planer som befinner sig mellan skeden i planprocessen

Sidan uppdaterades 2019-09-20 av Sherif Hosny

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar