Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Såningsmannen 11 med flera

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsändamål i befintlig byggnad inom fastigheten Såningsmannen 11 (före detta Korskyrkan).

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning och därefter antagande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Handläggare

Planarkitekt Sherif Hosny,  tel 0451-26 89 06

Handlingar

Samrådshandlingar (2019)

Sidan uppdaterades