Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Såningsmannen 11 med flera

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsändamål i befintlig byggnad inom fastigheten Såningsmannen 11 (före detta Korskyrkan).

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning och därefter antagande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget kan lämnas nu i samrådsskedet, samt i granskningsskedet, därefter kommer miljö- och stadsbyggnadsnämnden att besluta om att anta detaljplanen.


Samrådets syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.


Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 8 februari 2019. Märk brevet/mejlet ”BN 2015-979” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.


Synpunkterna skickas till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden via e-post eller via vanlig post till:

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Handläggare

Planarkitekt Sherif Hosny,  tel 0451-26 89 06

Handlingar

Sidan uppdaterades 2019-01-30