Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Såningsmannen 11 med flera

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder i befintlig byggnad inom fastigheten Såningsmannen 11 (före detta Korskyrkan).

Planområdets avgränsning.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning och därefter antagande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Syftet med samråd och granskning är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Illustration av detaljplaneprocessen med standardförfarande. Planen var på samråd år 2019.

Handläggare

Planarkitekt är Sherif Hosny

0451-26 89 06

Skicka e-post till Sherif Hosny

Handlingar

Samrådshandlingar (2019)

Sidan uppdaterades