Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Lille Mats 2 m.fl.(Bokeberg)

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra ett ca 40 m högt flerbostadshus inom fastigheten Gäddastorp 4:13. Samtidigt föreslås en påbyggnad av den norra delen av befintlig servicebyggnad, Bokebergsgården, inom fastigheten Lille Mats 2.

Detaljplanen antogs av miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2019-03-20.

Handläggare

Planarkitekt Sherif Hosny tel 0451-26 89 06

Handlingar

Antagandehandlingar (2019)

Granskningshandlingar (2018)

Samrådshandlingar (2016)

Sidan uppdaterades 2019-04-23