Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Fornbacken 6

  • Ingen giltig användare vald.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostadshus och äldreboende samtidigt som befintliga kulturvärdefulla byggnader skyddas. Planförslaget möjliggör även andra användningsområden inom området för eventuella framtida utvecklingsbehov.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Utökat förfarande innebär att det finns två tillfällen för samråd med allmänhet och sakägare (samråd och granskning). Samrådens syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan under arbetsprocessen.


Efter samråd och granskning kan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Synpunkter

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 24 juli 2020. Märk ditt meddelande med BN 2018-642 och ange namn och kontaktuppgifter.


Synpunkterna skickas till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden via epost eller via vanlig post till:


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Handläggare

Planarkitekt Madeleine Meiby tel 0451-26 65 35

Handlingar

Samrådshandlingar (2020)

Utredningar

Sidan uppdaterades 2020-07-02