Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Vinslöv 5:1

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för verksamheter och att stärka kopplingen till och från området genom en gång- och cykelväg.

Planområdets avgränsning.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning genom underrättelse och slutligen antagande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.


Nästa möjlighet att lämna synpunkter på förslaget är under granskningen, därefter kommer miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta om att anta detaljplanen.

Handläggare

Planarkitekt Andreas Ask, tel 0451-26 89 20


Handlingar

Samrådshandlingar (2020)

Utredningar

Sidan uppdaterades 2020-10-19