Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Verkstaden 6

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga flexibelt. Fastigheten ska kunna rymma kontor, parkeringar och annan verksamhet som passar i centrum. Byggnaden ska utformas för att passa in med omgivande byggnader men samtidigt ha ett säreget uttryck.

Planområdets avgränsning.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning och därefter antagande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Syftet med samråd och granskning är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Detaljplanen var på samråd under våren 2022.

Illustration av detaljplaneprocessen med standardförfarande. Planen var på samråd under våren 2022.

Handläggare

Planarkitekt är Andreas Ask

0451-26 89 20

Skicka e-post till Andreas Ask

Handlingar

Samrådshandlingar (2022)

Sidan uppdaterades