Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset och Vänhem)

  • Ingen giltig användare vald.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av att uppföra bebyggelse med blandade funktioner (bostäder, kontor, vårdcentral, lokaler i bottenvåningar, parkeringshus.)

Detaljplanen ska också främja en utveckling av befintliga grönområden inom området, och ny bebyggelse vid Vänhem.

 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande, vilket innebär ett samrådsskede följt av ett granskningsskede innan beslut om antagande.


Samråd hölls i mars 2017 där det gavs möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Handläggare

Planarkitekt Nicole Henriksdotter tel. 0451 - 26 67 50

Handlingar

Sidan uppdaterades