Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset och Vänhem)

  • Ingen giltig användare vald.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av att uppföra bebyggelse med blandade funktioner (bostäder, kontor, vårdcentral, lokaler i bottenvåningar, parkeringshus mm) samt utveckling av befintliga grönområden inom Paradiset, samt ny bebyggelse vid Vänhem.

Detaljplanen handläggs i detta fall med utökat förfarande, vilket innebär ett samrådsskede följt av ett granskningsskede innan beslut om antagande.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget kan lämnas nu i samrådsskedet och i nästa skede då planen på nytt skickas ut för granskning, därefter kommer byggnadsnämnden att besluta om att anta detaljplanen.

 

Samrådets syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och och ge möjlighet till insyn och påverkan.


Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Byggnadsnämnden senast den 17 mars 2017. Märk brevet/mejlet ”BN 2015-256” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.

 

Synpunkterna skickas till Byggnadsnämnden via e-post eller via vanlig post till:

Byggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Handläggare

Planarkitekt Marie Nilsson tel 0451-26 67 50

Handlingar

För att se planprojektet visualiserat i 3D klicka på länken nedan (OBS öppna i Google Chromelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Sidan uppdaterades 2019-09-13