Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Finja 7:21 och Finja 6:13 (Finja skola)

Detaljplanens syfte är att planlägga aktuellt område för skoländamål.

Planområdets avgränsning.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning och därefter antagande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Syftet med samråd och granskning är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Illustration av detaljplaneprocessen med standardförfarande. Planen var på samråd år 2018.

Handläggare

Planarkitekt är Nina Jakobsson

0451-26 89 10

Skicka e-post till Nina Jakobsson

Handlingar

Samrådshandlingar (2018)

Sidan uppdaterades