Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för del av Finja 7:21 och Finja 6:13 (Finja skola)

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att planlägga aktuellt område för skoländamål.

Detaljplanen handläggs i detta fall med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning och därefter antagande. Laga kraft betyder att detaljplanen blir juridiskt bindande.

Handläggare

Planarkitekt Nina Jakobsson tel 0451-26 89 10

Handlingar

Samrådshandlingar (13 december 2018 - 10 januari 2019)

Sidan uppdaterades