Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Björklunda

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att skapa ett nytt
bostadsområde i södra Hässleholm med tydliga och
säkra kopplingar till centrum och kollektivtrafik. Detaljplanen innebär dessutom en ny förskola och en ny mötesplats centralt i området.

Hässleholms kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 28 september 2020 beslutat att anta förslag till detaljplan för Hässleholm 87:22 m.fl. (Björklunda), Hässleholm, Hässleholms kommun, beslut § 109.


Samtliga handlingar finns samlade under "handlingar" längre ner på sidan.

Handläggare

Planarkitekt Madeleine Meiby, tel. 0451-26 65 35.

Handlingar

Antagandebeslut (2020)

Antagandehandlingar (2020)

Utredningar

Utställningshandlingar (2019)

Samrådshandlingar (2009)

Sidan uppdaterades