Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Detaljplan för Björklunda

  • Ingen giltig användare vald.

Detaljplanens syfte är att skapa ett nytt
bostadsområde i södra Hässleholm med tydliga och
säkra kopplingar till centrum och kollektivtrafik. Detaljplanen innebär dessutom en ny förskola och en ny mötesplats centralt i området.

Planen handläggs med normalt planförfarande enligt den äldre plan- och bygglagen (SFS 1987:10). Förslaget kommer att genomgå både samråd och utställning innan planen går uppför antagande.

 

Samrådet genomfördes 2009 och planen har varit ute på utställning mellan den 18 mars och 8 april 2019.

Handläggare

Planarkitekt Madeleine Meiby, tel. 0451-26 65 35.

Handlingar

Utställningshandlingar (2019)

Utredningar

Samrådshandlingar (2009)

Sidan uppdaterades 2020-02-06