Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Ändring av detaljplaner för del av Hästveda 14:91 m.fl. (Bygatan och Vildhästvägen)

  • Ingen giltig användare vald.

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra uppförande av marklägenheter, radhus och kedjehus i mer än en våning genom att upphäva två egenskapsbestämmelser och införa fyra nya egenskapsbestämmelser.

Ändring av detaljplan 11-HÄS-185/65, Område norr om Brobyvägen (Bygatan), Dnr: BN 2017-1499

Ändring av detaljplan 11-HÄS-241/73, Östra delen av Hästveda tätort (Vildhästvägen), Dnr: BN 2016-1429

Detaljplanerna upprättas med standardförfarande och skickas ut på samråd och granskning innan de antas av byggnadsnämnden.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska ha kommit in till stadsbyggnadskontoret senast 26 november 2018. Märk ditt meddelande med BN 2017-1499 (Bygatan) eller BN 2016-1429 (Vildhästvägen) samt ange namn och kontaktuppgifter.

 

Synpunkterna skickas till Byggnadsnämnden via e-post eller via vanlig post till:

Byggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Handläggare

Planarkitekt Marie Nilsson, tel 0451-26 89 14

Handlingar

Granskningshandlingar (9 november - 26 november 2018)

Samrådshandlingar (15 juni - 6 juli 2018)

Sidan uppdaterades