Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Ändring av detaljplan för Körsbäret 1 m fl

Syftet med ändringen av detaljplanen är att pröva möjligheten att införa bestämmelser för att kulturvärden i nuvarande bebyggelsemiljö ska kunna bevaras. Ändringen handlar också om att pröva möjligheten att utöka byggrätten för den befintliga bebyggelsen.

Ändringen av detaljplanen upprättades med standardförfarande. Detaljplanen antogs av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen den 23 september 2020.

Handläggare

Planarkitekt Nina Jakobsson tel 0451-26 89 10

Handlingar

Antagandebeslut (2020)

Antagandehandlingar (2020)

Förnyad granskning (2020)

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Sidan uppdaterades