Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Ändring av detaljplan för 1183K-A48 (Kronan 20 m.fl.)

  • Ingen giltig användare vald.

Planläggningen syftar till att ta bort fastighetsindelningsbestämmelser genom ändring av detaljplan. Genom att ta bort gällande fastighetsindelningsbestämmelser möjliggörs bildande av bättre anpassade fastigheter. Användningen av området kommer inte att ändras och kommer fortsatt vara till för bostäder.

Detaljplanen handläggs med förenklat förfarande. Förenklat förfarande är kortare än den vanliga processen för att ta fram en detaljplan (standardförfarande), och har bara ett tillfälle för samråd med allmänhet och sakägare.

 

Det innebär att detaljplanen kan antas efter samrådsskedet utan att gå ut på granskning.

Synpunkter

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 3 augusti 2020. Märk ditt meddelande med B 2020-151 och ange namn och kontaktuppgifter.

 

Synpunkterna skickas till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden via epost eller via vanlig post till:

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Handläggare

Planarkitekt Sherif Hosny tel 0451-26 89 06

Handlingar

Samrådshandlingar (2020)

Sidan uppdaterades 2020-06-25