Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Ämnesspecifika handlingsplaner

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Ämnesspecifika handlingsplaner kompletterar och fördjupar olika teman, oftast kopplat till de fördjupade översikts-planernas geografiska avgränsning. De ämnesspecifika handlingsplanerna tar avstamp i strategidokumenten. De ämnesspecifika handlingsplanerna behövs för att kunna ta fram översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner. Miljö och byggnadsnämnden beslutar om ämnesspecifika handlingsplaner.

Sidan uppdaterades 2019-10-30