Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

VA-planen

  • Ingen giltig användare vald.

Syftet med VA-planeringen är att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning i Hässleholms kommun. Planen var ute på remiss 29 juni 2020 till 31 augusti 2020.

Vattenfrågorna i kommunen är komplexa och ansvaret är ofta uppdelat på flera olika enheter i den kommunala förvaltningen. För att kunna fatta hållbara beslut finns ett behov av samordning.


Hässleholms kommuns VA-planering beskrivs huvudsakligen av två dokument, en VA-strategi och en VA-plan. Båda kan liknas vid en karta, med olika upplösning, för ett arbete med ett bestämt mål: en långsiktigt hållbar VA-försörjning.


VA-planen är indelad i följande delplaner:

 

  • Förvaltning av nuvarande verksamhetsområde
  • Hållbar dagvattenhantering
  • VA-utbyggnad
  • Handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad
  • Handlingsplan för enskild VA-försörjning
  • Vattenförsörjningsplan

Handlingar

Sidan uppdaterades