Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Trafikplan för Hässleholms stad (remissversion 2)

Ett nytt förslag till Trafikplan för Hässleholms stad har varit ute på remiss under våren 2021.

Att ta fram strategier och planer handlar om att ha beredskap för framtiden. Framtiden för transportsystemet är under stark utveckling där innovationer och ny teknik ger oss möjligheter vi tidigare inte trott varit möjliga.


Föreslagen Trafikplan innehåller åtgärder på både översiktlig nivå och per trafikslag. Utöver det har även konkreta förslag till åtgärder per trafikslag tagits fram, som ska bidra till att uppnå Trafikstrategier 2030 med vision, mål, strategier och delstrategier.


Trafikplanens roll är att visa på vilka åtgärder som krävs för att uppnå trafikstrategierna. Trafikstrategierna gäller för hela kommunen, medan trafikplanen gäller endast för Hässleholms stad.


Trafikplanen för Hässleholms stad var på remiss första gången våren 2017. Därefter antogs trafikplanen i december 2018 och upphävdes i januari 2019.

Trafikplanen var ute på ny remiss under våren 2021.

 

Remisshandlingen finns tillgänglig på Hässleholms hemsida, längre ner på sidan.

Handlingar

Remisshandling (2021)

Handläggare

Ni är välkomna att höra av er med frågor angående Trafikplanen för Hässleholms stad genom att kontakta trafikplanerare André Olbers tel: 0451-26 89 13

Trafikplan för Hässleholms stad, remissversion 2.

Trafikplan för Hässleholms stad, remissversion 2.

Sidan uppdaterades