Naturvårdsplan för Hässleholms kommun (remissversion)

Ett förslag till Naturvårdsplan för Hässleholms kommun är ute på remiss mellan den 14 juni och den 13 september 2021.

En strategi och en plan

Hässleholms kommun har för närvarande ett naturvårdsprogram som antogs av kommunfullmäktige 2005. Sedan 2017 pågår ett arbete med att ersätta detta program med dels en naturvårdsstrategi och dels en naturvårdsplan.


Berör hela kommunen

Naturvårdsplanen berör hela kommunen utanför Hässleholms tätort.

Hässleholms tätort täcks av ”Grönplan för Hässleholms stad” som antogs 2002.

Naturvårdsplanen består av två delar, ett skriftligt dokument som ger en bakgrund till naturvårdsplanen, och en digital karta. I kartan hittar du bland annat områdespresentationer för alla klass 1-områden (och tre nya klass 2-områden).


Handlingar

Missiv Pdf, 183 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 183 kB)
Naturvårdsplan remissversion Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 10 MB)
Digital karta  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I kartan kan du få fram mer information om naturvårdsplanen genom att klicka på den andra symbolen uppifrån till vänster (Lager).

Vinkla ut "Fysisk planering".

Vinkla ut "Remissversion Naturvårdsplan 2021".

Markera de lager du vill se.


Handläggare

Hör gärna av dig till ekolog Lars-Erik Williams om du har frågor angående naturvårdsplanen för Hässleholms kommun.

0451-26 83 99

E-post till Lars-Erik Williams

Sidan uppdaterades