Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Kulturmiljöstrategi

Kulturmiljöstrategin visar riktningen för det kulturmiljöarbete som ska genomföras i kommunen de närmaste åren, fram till 2035. Ett reviderat förslag till kulturmiljöstrategin antogs i kommunfullmäktige den 1 mars 2021.

Kulturmiljöstrategin ska ge en samlad bild av hur kommunens kulturmiljövärden ska hanteras och visa sambanden mellan kulturarv, kulturmiljö, natur och hållbarhetsarbete.


Strategin tydliggör att kulturmiljön är viktig för kommunens attraktionskraft, liksom i bygget av ett hållbart, jämställt och tryggt samhälle och innehåller tre olika kulturmiljöstrategier:


  • Strategi 1: Öka kunskapen om kulturmiljön
  • Strategi 2: Skydda och utveckla kulturmiljöer hållbart
  • Strategi 3: Främja samverkan mellan olika aktörer


Du kan läsa mer om strategierna i dokumentet nedan.

Hovdalatorpet i Hembygdsparken i Hässleholm.

Hovdalatorpet i Hembygdsparken i Hässleholm. Foto: Helen Clargården.

Sidan uppdaterades