Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Kulturmiljöstrategi

  • Ingen giltig användare vald.

Kulturmiljöstrategin visar riktningen för det kulturmiljöarbete som ska genomföras i kommunen de närmaste åren, fram till 2035.

Den ska ge en samlad bild av hur kommunens kulturmiljövärden ska hanteras och visa sambanden mellan kulturarv, kulturmiljö, natur och hållbarhetsarbete.


Strategin tydliggör att kulturmiljön är viktig för kommunens attraktionskraft, liksom i bygget av ett hållbart, jämställt och tryggt samhälle.


Just nu väntar kulturmiljöstrategin på att bli antagen i kommunfullmäktige.


Ni är välkomna att höra av er med frågor angående ”Kulturmiljöstrategi för Hässleholms kommun” genom att kontakta bebyggelseantikvarie:

Ingela Karlsson Blomén

Hovdalatorpet i Hembygdsparken i Hässleholm.

Hovdalatorpet i Hembygdsparken i Hässleholm. Foto: Helen Clargården.

Sidan uppdaterades 2020-05-28