Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Kulturmiljöplan remisshandling

Kulturmiljöplanen syftar till att bevara och utveckla kulturmiljöerna i Hässleholms stad.

Kulturmiljöplanen ska bidra till att på ett konkret sätt kartlägga byggnader och miljöers befintliga värden och hur dessa ska tas tillvara för att inte gå förlorade. Planen är inte juridiskt bindande men ska utgöra ett kunskapsunderlag för kulturvärden vid sammanvägning av olika intressen i samhällsplaneringen.

Kulturmiljöplanen består av två delar:

  1. Ett skriftligt dokument där varje stadskaraktärsområde i Hässleholms stad beskrivs ur kulturmiljösynpunkt

  2. En digital karta där specifika byggnader och områden som bedöms viktiga att bevara har pekats ut

Handlingar

Remisshandlingar (2020)

Handläggare

Ni är välkomna att höra av er med frågor angående Kulturmiljöplanen genom att kontakta planarkitekt Nina Jakobsson tel: 0451-26 89 10

Radhus på Ringgårdsvägen i Hässleholm.

Radhus på Ringgårdsvägen i Hässleholm. Foto: Ingela Karlsson Blomén.

Sidan uppdaterades