Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Kulturmiljöplan för Hässleholms stad

Kulturmiljöplanen ska användas för att bevara och utveckla kulturmiljöer i Hässleholms stad. Planen antogs i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 23 juni 2021.

Kulturmiljöplanen ska bidra till att på ett konkret sätt kartlägga byggnader och miljöers befintliga värden och hur dessa ska tas tillvara för att inte gå förlorade. Planen är inte juridiskt bindande men ska utgöra ett kunskapsunderlag för kulturvärden vid sammanvägning av olika intressen i samhällsplaneringen. Kulturmiljöplanen består av ett skriftligt dokument och en digital karta där specifika byggnader och områden som bedöms viktiga att bevara har pekats ut.


Handlingar

Radhus på Ringgårdsvägen i Hässleholm.

Radhus på Ringgårdsvägen i Hässleholm. Foto: Ingela Karlsson Blomén.

Sidan uppdaterades