Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Bostad- och markförsörjningsplanen

Bostad- och markförsörjningsplanen antogs av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 22 januari 2020.

Bostad- och markförsörjningsplanen berör hela kommunen, avgränsat med tätorten Hässleholm, samt de sex större stationsorterna Tyringe, Vinslöv, Sösdala Bjärnum, Hästveda och Vittsjö. För dessa orter gäller även översiktsplan från 2007. Fördjupade översiktsplaner finns för Hässleholm, Tyringe, Bjärnum, Sösdala och Vinslöv.


För att uppnå målet om 3.000 byggda bostäder till 2030 i Hässleholms kommun, måste det upprättas nya detaljplaner för sammanlagt 2070 bostäder – och alla måste bebyggas.


Planen visar behovet av ett stort detaljplanearbete i kommunen, både att ta fram nya detaljplaner, men det kan också finnas behov att riva upp befintliga samt skapa nya, moderna detaljplaner med byggrätter i stationsnära eller andra attraktiva lägen i stationsorterna.

Vy över Hässleholms centrum.

Vy över Hässleholms centrum. Fotograf: Daniel Larsson.

Sidan uppdaterades