Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Ämnesspecifika handlingsplaner och strategier

  • Ingen giltig användare vald.

Ämnesspecifika handlingsplaner kompletterar och fördjupar olika teman, oftast kopplat till de fördjupade översikts-planernas geografiska avgränsning.

 

De ämnesspecifika handlingsplanerna tar avstamp i strategidokumenten. De ämnesspecifika handlingsplanerna behövs för att kunna ta fram översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner. Miljö och byggnadsnämnden beslutar om ämnesspecifika handlingsplaner.


Strategiska dokument förtydligar kommunens ställningstaganden på en övergripande kommunal nivå utifrån olika teman. Kommunfullmäktige beslutar om strategier.

Sidan uppdaterades 2020-01-30