Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Kontakta oss på planavdelningen


Skicka meddelande till:

Översiktsplan och detaljplaner

Bild, översiktsplan som ett paraply till detaljplan och bygglov

  

Här kan du läsa om kommunens planarbete samt hitta plan- och strategidokument.

 

Titta på planhierarkin för att se hur kommunens planer och strategier hänger ihop.PDF (pdf, 686.2 kB)

 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunövergripande planer och strategier, översiktsplan, strategidokument och fördjupade översiktsplaner för orter. Nämnderna beslutar om ämnesspecifika handlingsplaner och detaljplaner.

  

Översiktsplan (ÖP)

Översiktsplanen är ett visions- och identitetsskapande dokument för hela kommunen och fungerar som kommunens utvecklingsplan för mark- och vattenanvändning. Beslutas av kommunfullmäktige.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

Hässleholms kommuns översiktsplan, beslutad av kommunfullmäktige 2007.

Strategidokument 

Strategiska dokument förtydligar kommunens ställningstaganden på en övergripande kommunal nivå utifrån olika teman. Kommunfullmäktige beslutar om strategier. 

Grönstrategi

Grönstrategi

Grönstrategi för Hässleholms kommun

Trafikstrategi

Trafikstrategi

Trafikstrategier 2030 för Hässleholms kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Bostadsförsörjning

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Grönstrategi

Naturvårdsstrategi

Ni kommer att hitta naturvårdsstrategin här när den är klar.


Trafikstrategi

Kulturmiljöstrategi

Ni kommer att hitta kulturmiljöstrategin här när den är klar.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

VA-strategi

Ni kommer att hitta VA-strategin här när den är klar.

Fördjupning av översiktsplan (FÖP)

En fördjupning av översiktsplanen tas fram för att förtydliga översiktsplanens ställningstaganden för en specifik ort. Stadsbyggnadskontoret avser att ta fram en fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad och samtliga större stationsorter. Kommunfullmäktige beslutar om fördjupade översiktsplaner. 

Fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad

Hässleholm

Det pågår ett arbete med fördjupad översiktsplan för Hässleholm.

Fördjupad översiktsplan för Bjärnum

Bjärnum

Fördjupad översiktsplan för Bjärnum.

Fördjupad översiktsplan för Sösdala

Sösdala

Fördjupad översiktsplan för Sösdala.

Fördjupad översiktsplan för Tyringe

Tyringe

Fördjupad översiktsplan för Tyringe.

Fördjupad översiktsplan för Vinslöv

Vinslöv

Fördjupad översiktsplan för Vinslöv.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Hästveda

Ni kommer att hitta fördjupad översiktsplan för Hästveda här när den är klar.


Grönstrategi

Vittsjö

Ni kommer att hitta fördjupad översiktsplan för Vittsjö här när den är klar.

Ämnesspecifika handlingsplaner

Ämnesspecifika handlingsplaner kompletterar och fördjupar olika teman, oftast kopplat till de fördjupade översiktsplanernas geografiska avgränsning. De ämnesspecifika handlingsplanerna tar avstamp i strategidokumenten. De ämnesspecifika handlingsplanerna behövs för att kunna ta fram översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner. Byggnadsnämnden beslutar om ämnesspecifika handlingsplaner.

Grönplaner

Grönplaner

Grönplaner, skyddsvärda naturvårdsområde.

Trafikplan

Trafikplan

Trafikplan för Hässleholms stad.

 

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Bostadsförsörjning

Ni kommer att hitta mark och bostadsförsörjnings-planer här när de är klara.


Grönstrategi

Naturvårdsplaner

Ni kommer att hitta naturvårdsplanerna här när de är klara.


Trafikstrategi

Kulturmiljöplaner

Ni kommer att hitta kulturmiljöplanerna här när de är klara.


Riktlinjer för bostadsförsörjning

Översvämningsplaner

Ni kommer att hitta översvämningsplanerna här när de är klara.


Detaljplaner för genomförande 

I detaljplaneringen ska kommunens tidigare strategiska ställningstaganden landa i juridiskt bindande planer för markanvändningen inom ett planområde. Handlingsplaner för genomförande beslutas av byggnadsnämnden. 

Du hittar detaljplaner för ett område i kommunens detaljplanekarta. Öppna kartan genom att klicka här eller på bilden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Detaljplanekarta för Hässleholms kommun

 

Bygglov

Ska du söka bygglov? Du hittar information om bygglov här.öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades den 2018-08-17


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun