Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Slåtteräng Hovdala

Slåtterängar har i dagens landskap blivit mycket ovanliga. Fram till åtminstone 1920-talet hölls slåtterängarna i Hovdala naturområde igång för produktion av hö. Vi återskapade denna missgynnade biotop, gynnade biologisk mångfald och reducerade igenväxningen som skett under andra halvan av 1900-talet.

Bilden visar hur en man slår slåtterängen i Hovdala naturområde med två stora bruna hästar och vagn.

Slåttern på Hovdalas slåtteräng utförs med häst och slåtteraggregat. Fotograf: Lars-Erik Williams

En unik miljö

Direkt söder om Hovdala slott, längs med Hovdalaån, ligger en före detta så kallad sidvallsäng, vilket är en fuktig slåtteräng. Här producerades hö åtminstone fram till slutet av 1920-talet, troligen längre. Området omfattar cirka 2,5 hektar. Tills nyligen var denna mark under olika stadier av igenväxning, bland annat med mycket videbuskage.

Bilden visar en igenväxt äng med buskar och hög vass.

Bilden är tagen innan starten av restaureringen av slåtterängen på Hovdala naturområde. Fotograf: Lars-Erik Williams

Så gjordes restaureringen

Buskar och träd har röjts, videbuskar har ryckts upp med rötterna, stubbar har frästs ner och marken jämnats till. Dock har alträd längs Hovdalaån sparats, eftersom det är viktigt att ån skuggas. Årligt slåtter av fältvegetationen utförs.

bilden visar en öppen och röjd slåtteräng efter restaureringsarbetet.

Efter röjningsarbetet och restaureringen av slåtterängen har en unik biotop tagits tillbaka i bruk. Fotograf: Lars-Erik Williams

Så här jobbar vi vidare

På sikt förväntas artrikedomen öka, då slåttergynnade arter kommer att bli fler. Fågellivet förväntas också gynnas genom återupptagen slåtter. Dessutom minskar näringspåverkan på Finjasjön något, då näringsämnen tas bort från ängarna i och med "höstskörden".


Restaureringsarbetet pågick som två LONA-projekt till och med 2014. Slåtterarbetet fortsätter årligen framöver.

Det finns en skylt uppsatt på plats, där du kan ta del av information om projektet och historia om platsen.

Skylten vid slåtterängen Pdf, 624 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 624 kB)

Bild före och efter restaureringen av slåtterängen Pdf, 523 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 523 kB)

Sidan uppdaterades