Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Safari i alsumpskog

En unik spång har byggts genom alsumpskogen norr om Finjasjön. Den är 1,6 kilometer lång, förmodligen världens längsta genom denna naturtyp!

Bilden visar den slingrande spången som byggts för att tillgängliggöra den annars svårgångna biotopen alsumpskog.

Spången slingrar sig fram i den sumpiga terrängen i alsumpskogen, Finjasjöleden. Foto: Lars-Erik Williams

Tillgång till alsumpskogen

Vi ville skapa en spång för att tillgängliggöra alsumpskogen för fler besökare. Alsumpskog är annars en väldigt blöt och snårig terräng att ta sig fram i. Spången utgör en del av den 20 kilometer långa Finjasjöleden och ingår även i den 6 kilometer långa Alslingan – båda vandringsleder.

Bilden visar en plattform med bänkar, bord och en informationstavla.

Längs spången finns två rastplatser med bänkar, bord och informationstavla. Foto: Lars-Erik Williams

Att bjuda på en upplevelse

Projektet har tillgängliggjort en naturtyp som de flesta människor aldrig sett på grund av svårframkomlighet. Alsumpskogar är mycket artrika både vad gäller växter och djur. Här i Finja häckar till exempel den sällsynta mindre hackspetten.


Det här jobbar vi vidare med

Spången byggdes 2006-2008. Året efter byggdes den sista etappen – en cirka 150 meter lång stenlagd väg som binder ihop spången. Vidare krävs att spången hålls hel och sköts efter årstidernas behov. Våren 2015 fick hela spången minknät för att minska halkriskerna.

Alsumpskogen och alslingen i högt vattenstånd.

Vattenståndet i Finjasjön varierar kraftigt under året. Perioden kring årsskiftet brukar delar av spången vara översvämmad och omöjliggör vandring. Strax före och efter denna period är en spännande tid att besöka den översvämmade alsumpskogen. Foto: Lars-Erik Williams

Sidan uppdaterades