Naturvårdsstrategier (remiss)

Hässleholms kommun arbetar med att ta fram en ny naturvårdsstrategi och en naturvårdsplan.


Täcker hela kommunen

Naturvårdsstrategin berör hela kommunen utanför tätorterna. De senare täcks av ”Grönstrategier för Hässleholms stad och större stationsorter”, vilken antogs av kommunfullmäktige 2017. "Naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun" har godkänts av miljö- och stadsbyggnadsnämnden och väntar på att antas av kommunfullmäktige.

Naturvårdsstrategier remiss bild

Hörlinge. Fotograf: Thomas Johnsson

Dialog och information

Information om arbetet med naturvårdsstrategin och naturvårdsplanen har förmedlats via kommunens dialogresa till stationsorterna under 2017. En workshop om naturvårdsstrategin hölls 24 januari 2019.


Naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun var ute på remiss under hösten 2019. Då gavs allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.


Sidan uppdaterades