Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Naturvårdsprogram

Vårt naturvårdsprogram antogs i kommunfullmäktige 2005. Det har gjorts i samarbete med kommuninvånarna. Kommunens naturvärden har inventerats för att komma fram till vilka som är störst i , var de finns och vad som behöver göras för att de på bästa sätt ska bevaras.

Programdel

Här beskriver vi syftet med programmet, hur vi arbetat och vilka miljömål vi har för naturvårdsarbetet. Här ger vi också en naturgeografisk beskrivning av kommunen och beskriver de naturtyper vi identifierat i kommunen. Slutligen presenteras resultaten i kartform.

 

Områdesbeskrivningar

Här beskriver vi de områden som vi har bedömt ha högst naturvärden. De benämns klass 1-områden och är 139 stycken. Områdena beskrivs i nummerordning efter nummer. De är redovisade på en översiktlig karta, och de finns sorterade i en lista efter församling och i bokstavsordning.


Naturområden som inte har bedömts ha lika höga naturvärden, klass 2 och 3, redovisas endast på en översiktskarta i programdelen. Beskrivningar av dessa områden finns på stadsbyggnadskontoret.

Sidan uppdaterades