Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Grönplaner

För att få en uppfattning om tätorternas ekologiska struktur - vilka parker och naturområden som är mest skyddsvärda och var sådana behöver skapas, görs grönplaner för tätorterna och deras omgivningar.

Gammal ek med cykelbana och cyklist till vänster

Ekar nära Hässleholmsgården: Fotograf: Lars-Erik Williams

En grönplan innehåller förslag till åtgärder som berör mark- och vattenanvändning, skötsel och utformning av parker och naturområden i och kring ett samhälle. Allt för att tätorterna ska förbättras ur ett ekologiskt perspektiv. Hittills har grönplaner gjorts för Hässleholm och Vinslöv.


Nedan ligger grönplanerna i sin helhet och
översiktskartor, längre ner ligger mer detaljerade kartor från grönplanen för Hässleholms tätort och Vinslövs tätort.

Grönplan Hässleholms tätort - Bokalyckan Pdf, 432 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 432 kB)

Grönplan Hässleholms tätort - Bokeberg Pdf, 430 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 430 kB)

Grönplan Hässleholms tätort - Centrum Pdf, 609 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 609 kB)

Grönplan Hässleholms tätort - Djupadal Pdf, 579 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 579 kB)

Grönplan Hässleholms tätort - Ekedal Pdf, 494 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 494 kB)

Grönplan Hässleholms tätort - Finja Pdf, 410 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 410 kB)

Grönplan Hässleholms tätort - Fredentorp Pdf, 418 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 418 kB)

Grönplan Hässleholms tätort - Gäddastorp Pdf, 459 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 459 kB)

Grönplan Hässleholms tätort - Kristinehem Pdf, 609 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 609 kB)

Grönplan Hässleholms tätort - Ljungdala Pdf, 722 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 722 kB)

Grönplan Hässleholms tätort - Läreda Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Grönplan Hässleholms tätort - Röinge Pdf, 388 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 388 kB)

Grönplan Hässleholms tätort - Sjörröd Pdf, 372 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 372 kB)

Grönplan Hässleholms tätort -Stattena Pdf, 660 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 660 kB)

Grönplan Hässleholms tätort - Stoby Pdf, 410 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 410 kB)

Grönplan Hässleholms tätort - T4 Pdf, 435 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 435 kB)

Grönplan Hässleholms tätort - Tormestorp Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Grönplan Hässleholms tätort - Östervärn Pdf, 466 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 466 kB)

Grönplan Vinslövs tätort - områden Pdf, 109 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 109 kB)

Grönplan Vinslövs tätort - värdeklassning Pdf, 90 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 90 kB)

Sidan uppdaterades