Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Grönplaner

Grönplanerna visar vilka parker och naturområden som finns i tätorterna i Hässleholms kommun. De talar också om var vi behöver nya gröna områden och hur vi ska ta hand om dem.

Anlagda våtmarker vid Ekbacka.

Vid Ekbacka i Hässleholm har kommunen anlagt våtmarker, för att gynna biologisk mångfald och bidra med trivsel för närboende och besökare. Foto: Lars-Erik Williams

Därför har vi grönplaner

Grönplanerna visar hur kommunen bör ta hand om naturen i och kring våra tätorter. Den visar hur vi kan utforma parker och naturområden. Målet är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för växter, djur, natur och vatten, men också för människor.

Grönplanerna ger även råd och information till de som planerar för hur marken i kommunen ska användas och till de som sköter om parker och naturområden på kommunens mark.

 

Grönt får oss att må bra

Grönplanen tar sikte på flera olika mål.

Ett är att alla invånare i kommunen ska ha nära till naturen. Var du än bor ska du inte ha längre än 300 meter till en park eller till naturen.

Ett annat är att uppmuntra och förenkla för människor att vistas i nära natur. Det ska finnas gröna stråk från orternas ytterområden ända in i centrum, de ska sträcka sig in mot centrum som ekrarna i ett hjul.

Ett tredje mål är att kommunen ska sträva efter att gynna den biologiska mångfalden i staden.

 

Gröna förslag och fakta ur grönplanen

I planerna finns många förslag och idéer om hur vi kan göra staden grönare.

Ett axplock:

  • Använd grönska mot klotter! Plantera vildvin, kaprifol och murgröna på klotterutsatta murar och plank.
  • På stadens innergårdar, kring flerfamiljshus, kan mångfald gynnas genom träd, buskar, holkar, dammar, gröna tak och väggar, växthus och mycket annat.
  • Skolgårdar: En asfaltyta för skateboard och basket behövs på en skolgård. Men också gröna ytor och grönska. Odlingsprojekt, vilda rum, fjärilsrestauranger, dammar och holkuppsättning är något av allt som kan finnas.
  • Visste du att de grönaste stadsdelarna i Hässleholm är Ljungdala och Sjörröd?

 

Här finns grönplanerna

Nedan ligger grönplanerna i sin helhet och översiktskartor, längre ner ligger mer detaljerade kartor från grönplanen för Hässleholms tätort och Vinslövs tätort.

Grönplan Hässleholms tätort - Bokalyckan Pdf, 432 kB, öppnas i nytt fönster.

Grönplan Hässleholms tätort - Bokeberg Pdf, 430 kB, öppnas i nytt fönster.

Grönplan Hässleholms tätort - Centrum Pdf, 609 kB, öppnas i nytt fönster.

Grönplan Hässleholms tätort - Djupadal Pdf, 579 kB, öppnas i nytt fönster.

Grönplan Hässleholms tätort - Ekedal Pdf, 494 kB, öppnas i nytt fönster.

Grönplan Hässleholms tätort - Finja Pdf, 410 kB, öppnas i nytt fönster.

Grönplan Hässleholms tätort - Fredentorp Pdf, 418 kB, öppnas i nytt fönster.

Grönplan Hässleholms tätort - Gäddastorp Pdf, 459 kB, öppnas i nytt fönster.

Grönplan Hässleholms tätort - Kristinehem Pdf, 609 kB, öppnas i nytt fönster.

Grönplan Hässleholms tätort - Ljungdala Pdf, 722 kB, öppnas i nytt fönster.

Grönplan Hässleholms tätort - Läreda Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Grönplan Hässleholms tätort - Röinge Pdf, 388 kB, öppnas i nytt fönster.

Grönplan Hässleholms tätort - Sjörröd Pdf, 372 kB, öppnas i nytt fönster.

Grönplan Hässleholms tätort -Stattena Pdf, 660 kB, öppnas i nytt fönster.

Grönplan Hässleholms tätort - Stoby Pdf, 410 kB, öppnas i nytt fönster.

Grönplan Hässleholms tätort - T4 Pdf, 435 kB, öppnas i nytt fönster.

Grönplan Hässleholms tätort - Tormestorp Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Grönplan Hässleholms tätort - Östervärn Pdf, 466 kB, öppnas i nytt fönster.

Grönplan Vinslövs tätort - områden Pdf, 109 kB, öppnas i nytt fönster.

Grönplan Vinslövs tätort - värdeklassning Pdf, 90 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades