Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Grönplaner

För att få en uppfattning om tätorternas ekologiska struktur - vilka parker och naturområden som är mest skyddsvärda och var sådana behöver skapas, görs grönplaner för tätorterna och deras omgivningar.

Gammal ek med cykelbana och cyklist till vänster

Ekar nära Hässleholmsgården: Fotograf: Lars-Erik Williams

En grönplan innehåller förslag till åtgärder som berör mark- och vattenanvändning, skötsel och utformning av parker och naturområden i och kring ett samhälle. Allt för att tätorterna ska förbättras ur ett ekologiskt perspektiv. Hittills har grönplaner gjorts för Hässleholm och Vinslöv.


Nedan ligger grönplanerna i sin helhet och
översiktskartor, längre ner ligger mer detaljerade kartor från grönplanen för Hässleholms tätort och Vinslövs tätort.

Sidan uppdaterades