Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Program & planer

Hammarmölledamm. Vattenspegel omgiven av höstfärgad skog. Dämme med bro i bakgrunden.

Hammarmölledamm. Fotograf: Lars-Erik Williams

Våra naturvärden

Naturvärden har inventerats för att komma fram till vilka som är störst i kommunen, var de finns och vad som behöver göras för att de på bästa sätt ska bevaras. Miljömålen har varit vägledande för arbetet.


En grönplan innehåller förslag till åtgärder som berör mark- och vattenanvändning, skötsel och utformning av parker och naturområden i och kring ett samhälle.

Våra planer, strategier och program

Grönplaner

Sidan uppdaterades