Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Strandäng Finjasjön norr

Restaurering av betad strandäng utmed Finjasjöns norra del, Mölleröds naturområde, för att skapa en unik miljö som saknats vid sjön och som blir allt mer sällsynt i dagens samhälle.

Bruna kor som betar på den restaurerade strandängen vid Mölleröd

Nötkreatur som betar på den restaurerade strandängen vid Mölleröd. Fotograf: Lars-Erik Williams

Därför har vi restaurerat strandängen

Under det senaste halvseklet har betade strandängar blivit en allt ovanligare syn vid Sveriges sjöar. Vid Finjasjön har inga stränder betats på flera decennier. Här ville vi återskapa en betad strandäng i Mölleröd. Ett cirka 15 ha stort område röjdes på framför allt tät videbuskvegetation. Även en del al/björkskog röjdes och gallrades. Området inhägnades och nötkreatur släpptes på. Restaureringsarbetet pågick som ett LONA-projekt 2005-2006.

Strandängen vid Finjasjön, Mölleröd i bruna toner och med högt vattenstånd under vinterhalvårets snöfria tid.

Strandängen vid Finjasjön, under högt vattenstånd. Fotograf: Lars-Erik Williams

Så gjorde vi

Genom att återskapa en idag ovanlig naturtyp har framför allt fågellivet gynnats. Inom det betade området har bland annat följande arter häckat eller hållit revir: enkelbeckasin, tofsvipa, rödbena, skogssnäppa, svarttärna, gulärla. Av dessa är svarttärnan den mest glädjande, då denna art är mycket sällsynt.

Strandängen växte delvis igen de första åren efter restuareringen, på grund av för lågt betestryck. Därför gjordes en ny röjning i början av 2009. Betestrycket har därefter varit betydligt högre och djuren har därför lyckats hålla strandängen öppen.


Upplev naturen

Strandängen kan ses från "Slingra dig!" en fågelplattform vid Almaåns inlopp.

Slingra dig! fågelplattform

Före- och efterbild av restaureringenPDF (pdf, 619 kB)

Sidan uppdaterades 2020-10-20 av Ida Forsberg

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.