Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Utveckling av naturområden

Restaureringar och utveckling av naturområden kan innebära allt från gamla värdefulla träd, till hela områden av förut brukad betes- eller ängsmark. Hässleholms kommun vill gynna den biologiska mångfalden och jobbar aktivt för att skapa hållbar utveckling i vår kommun.

Bilden visar en maskin som samlar upp ris och sly från strandängen vid Mjölkalånga. Restaurering för att återskapa strandäng med bete.

Restaureringsarbete i Mjölkalånga för att återskapa strandäng med bete vid Finjasjön. Fotograf: Lars-Erik Williams

Sidan uppdaterades