Naturreservatet Lur är beläget i ett ädellövsskogsområde strax norr om Lursjön, väster om Hästveda. Landskapet är mycket kuperat och domineras av en näringsfattig bokskog som är mellan 70 och 100 år gammal. I svackor förekommer blandsumpskog.


Reservatet nås från väg 1935 mellan Hästveda och Lur. Det finns ingen parkering i reservatet men man kan med fördel ta sig till fots eller med cykel från Hästveda, cirka 5 kilometer.

Länsstyrelsens webbsida med kartor till Lur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.