Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Naturreservat

Av Sveriges dryga 4 000 naturreservat, ligger 14 i Hässleholms kommun. Naturreservaten fyller en viktig funktion för att skydda värdefull natur.

Naturreservat i Hässleholms kommun.

Naturreservat i Hässleholms kommun

Brantaberg - Oreberget

Gulastorp

Göingeåsen

Isakstorp

Linderödsåsens nordsluttning

Lunden

Lur

Maglö ekar

Norra Mellby

Tollaskogen

Ubbalt

Verum

Åraslövs mosse

Östra Ejaröd

Förslag på blivande naturreservat

Hässleholms kommun har för närvarande inga kommunala naturreservat. En del arbete har gjorts med tankar om att bilda sådana i framtiden. Inom den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad, har fyra områden pekats ut som förslag på kommunala, tätortsnära naturreservat: Mölleröd, Hässleholmsgården, Galgbacken och Kattamarken.


Ljungamölla i Vinslöv och Bödkaredalen i Tyringe är andra exempel där kommunen har arbetat fram underlag för eventuella kommunala, tätortsnära naturreservat

Naturreservat

Gränserna till ett naturreservat markeras med stolpar med en skylt av en vit snöstjärna med en blå bakgrund. I området finns även en karta samt en informationsskylt som beskriver områdets natur och i vissa fall även kulturvärden.

Tillåtet och förbjudet i naturreservat

Bestämmelser för vad som är tillåtet i naturreservat är olika då varje reservat är unikt. Information gällande de olika reservaten finns på informationsskyltarna.

Länsstyrelsens allmänna information om naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades