Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Natura 2000

Natura 2000-områden skapades inom EU för att främja värdefulla naturområden.

I Hässleholm har vi flera Natura 2000-områden. Det som är unikt för oss och Sverige är bland annat olika slags ängs- och hagmarker och högmossar.

Natura 2000-områden i Hässleholms kommun

Natura 2000-områden i Hässleholms kommun:

 • Skeingesjön
 • Skeinge borg
 • Västra Malshult
 • Hörlingeängar
 • Verum även naturreservat
 • Mölleröd
 • Ubbalt även naturreservat
 • Bjärnum
 • Fäjemyr
 • Vejshultamyr
 • Stensmyr
 • Värsjön
 • Angsholmasjön
 • Maglö ekar även naturreservat
 • Store mosse
 • Åraslövs mosse även naturreservat

Värdefulla naturområden

Natura 2000 skapades för att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. Många av områdena är redan idag naturreservat eller nationalpark. Fokus ligger på värdefulla
naturområden med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.


Hotade arter i Hässleholm

Flera områden är utvalda därför att de är viktiga livsmiljöer för hotade arter; hotade arter inom Hässleholms kommun är hårklomossa och citronfläckad kärrtrollslända.


Områdena har valts ut av länsstyrelserna i respektive län i samråd med markägare och berörda myndigheter. Därefter har Naturvårdsverket granskat urvalet och föreslagit områden till regeringen, som beslutat att föreslå EU-kommissionen att dessa områden ska upptas i Natura 2000.

Sidan uppdaterades