Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Möllerödsmaden - strandäng norr om Finjasjön

Finjasjöns tidigare igenväxta norra strandmiljöer restaurerades 2005-2006. Idag finns här en betad strandäng med ett mycket rikt fågelliv. En miljö som har blivit alltmer sällsynt har på detta sätt återskapats.

Bruna kor som betar på den restaurerade strandängen vid Mölleröd

Nötkreatur som betar på Möllerödsmaden. Fotograf: Lars-Erik Williams

Därför restaurerades strandängen

Under det senaste halvseklet har betade strandängar blivit en allt ovanligare syn vid Sveriges sjöar. Vid Finjasjön har inga stränder betats på flera decennier. Här ville vi återskapa en betad strandäng i Mölleröd. Ett cirka 15 hektar stort område röjdes på framför allt tät videbuskvegetation. Även en del al/björkskog röjdes och gallrades. Området inhägnades och nötkreatur släpptes på. Restaureringsarbetet pågick som ett LONA-projekt 2005-2006.

 

Möllerödsmaden under relativt högt vattenstånd.

Möllerödsmaden under relativt högt vattenstånd. Foto: Thomas Johnsson

Så här blev resultatet

Genom att återskapa en idag ovanlig naturtyp har framför allt fågellivet gynnats. Inom det betade området har bland annat följande arter häckat eller hållit revir: enkelbeckasin, tofsvipa, rödbena, skogssnäppa, svarttärna, gulärla. Av dessa är svarttärnan den mest glädjande, då denna art är mycket sällsynt.

Strandängen växte delvis igen de första åren efter restuareringen, på grund av för lågt betestryck. Därför gjordes en ny röjning i början av 2009. Betestrycket har därefter varit betydligt högre och djuren har därför lyckats hålla strandängen öppen.


Upplev naturen

Strandängen kan ses från "Slingra dig!" en fågelplattform vid Almaåns inlopp.

Slingra dig! fågelplattform
Före- och efterbild av restaureringen Pdf, 619 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 619 kB)

Sidan uppdaterades