Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Lörupsbetet Hovdala

En restaurering av ett cirka 80 hektar stort område inom Hovdala naturområde har återskapat äldre bruk av betesmark och öppnat upp områden med kraftig igenväxning. Det är ett spännande och mycket varierat område väl värt att besöka idag.

Bilden visar tre stycken kor som betar i en grönskande betesmark med buskar och träd. Det så kallade Lörupsbetet.

Grönskande Lörupsbetet, med betande djur. Fotograf: Lars-Erik Williams

Vad vi har gjort

Ett cirka 80 hektar stort område inom Hovdala naturområde, idag kallat Lörupsbetet, restaurerades 2005-2006 genom ett LONA-projekt. Området har tidigare betats men var till stora delar kraftigt igenväxt. Arbetet bestod av buskröjning och gallring av skog. Mindre granskogspartier avverkades helt. 2000 meter trästaket sattes upp och nio färister anlades.

Fem medelålders ekar i höstskrud, sparade mitt i en öppen slutning av Lörupsbetet.

Fem medelålders ekar i höstskrud, sparade mitt i en öppen sluttning av Lörupsbetet. Lörupsbetet bjuder på en fantastisk utsikt. Fotograf: Lars-Erik Williams

Så arbetar vi vidare

Området betas idag av nötkreatur via en arrendator. Naturen är mycket mångskiftande, delvis beroende på stora höjdskillnader, vilket avspeglas i både torrare och fuktigare naturtyper. Helt öppna områden avlöses av mer eller mindre slutna skogspartier, medan delar av området har en mer halvöppen karaktär. Den halvöppna hagmarkskaraktären kommer med tiden att utvecklas.


Från delar av området har du idag en betagande utsikt över norra delen av Hovdalaområdet och Finjasjön.


Bilder före och efter restaureringen av Lörupsbetet Pdf, 654 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 654 kB)

Sidan uppdaterades