Hässleholms kommun

Invasiva främmande arter - bilder

Invasiva främmande arter hör inte naturligt hemma i Sveriges ekosystem. Arterna kan snabbt få stor spridning och hota våra inhemska växter och djur.

Vad är invasiva främmande arter?

Invasiva främmande arter är växter och djur som från början inte funnits naturligt i den svenska naturen, men som på olika sätt tagit sig hit. Vissa av arterna får snabbt fäste eftersom de saknar naturliga fiender i det nya utbredningsområdet.

Därför är det problematiskt

Många invasiva arter är vackra och ser inte ut att kunna göra någon skada, men de är mycket svåra att bli av med när de väl etablerat sig. Detta är ett stort problem eftersom arterna hotar att konkurrera ut inhemska arter och orsaka kostbara skador på vår biologiska mångfald. För vissa växter kan minsta rotdel som lämnas kvar i jorden ge upphov till en ny planta. Det är därför viktigt att lokalisera invasiva arter och ta bort dem för att förhindra ytterligare spridning.

Gör så här för att minska spridning:

  • Lokalisera invasiva främmande växer och ta bort dem. Var noga så att du får bort hela växten, framförallt frön och rotdelar.
  • Kompostera inte invasiva främmande arter. Risken är stor att växtdelarna inte förmultnar, utan sprids vidare när kompostjorden används.
  • Blöt plantorna och lägg i sluten plastsäck för att låta dem ruttna.
  • Elda upp på egen tomt (OBS! Gäller utanför detaljplanerat område, och när det inte är eldningsförbud).
  • Lämna växterna på din återvinningscentral. Växterna ska placeras i väl förslutna säckar, observera att Hässleholm Miljö AB inte tar emot svarta sopsäckar.
  • Det är viktigt att skilja avfallet från vanligt trädgårdsavfall. Fråga personalen var du ska slänga dina invasiva växter.

Om du hittar invasiva arter på annans tomt:

  • Rapportera till Artdatabanken (Sveriges lantbruksuniversitet) om du hittar invasiva arter i naturen.
  • Om du upptäcker invasiva arter på kommunens mark är vi tacksamma om du anmäler det.
    Gör en felanmälan

Jätteloka

Jättelokan är en vanlig invasiv art i kommunen. Den är släkt med björnlokan och påminner om en mycket stor variant av hundkäx. Jättelokan kan bli mellan 2-4 meter hög, har en grov stjälk och breda vita blommor. Jättelokans växtsaft är giftig och kan ge brännskadeliknande symptom på huden. Det är därför viktigt att vara försiktig när man hanterar växten.

Jättelokan är en så kallad invasiv art som inte hör hemma i den svenska naturen. Den konkurrerar ut andra växter och ses därför som ett hot mot den biologiska mångfalden.

Varje markägare har ansvar för att bekämpa jättelokan på sin mark.

Parkslide och Jätteslide

Parkslide och jätteslide, som tillhör familjen slideväxter och vars ihåliga stammar kan förväxlas med bambu, är mycket vanliga i kommunen. Växterna kommer ursprungligen från Asien och har använts som prydnadsväxter i Sverige.

Både parkslide och jätteslide har stora ovala blad, rödaktiga grenar och blommar på sensommaren eller tidig höst. De är fleråriga örter som snabbt växer sig höga och som breder ut sig med kraftiga underjordiska utlöpare. Därför kan parkslide och jätteslide bilda stora bestånd när de etablerat sig. Jätteslide ser ut som stor och kraftig parkslide.

Jättebalsamin

Jättebalsamin är en ettårig balsaminväxt som kan bli upp till 2 meter hög och som känns igen på sina rosa blommor och grova stjälkar. Jättebalsaminen sprider sig genom att dess avlånga frökapslar exploderar vid beröring när de är mogna. På så sätt kan växten snabbt sprida sig över stora ytor.

Jättebalsaminen trivs i fuktiga och näringsrika miljöer så som diken eller komposter.


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: