Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Tjockskalig målarmussla

I Sverige finns musslan endast på ett fåtal ställen och anses vara väldigt ovanlig. Av artdatabanken är den tjockskaliga målarmusslan märkt som starkt hotad i Sverige. I Hässleholms kommun finns den i Almaån.

tjockskalig målarmussla

Tjockskalig målarmussla. Fotograf: Emma Versteegh

Målarmusslan i Almaån

Tjockskalig målarmussla är hittad i hela huvudfåran för Almaån, men saknas i övriga inventerade åar. Det framgår tydligt att den trivs bäst i täta, orensade partier av ån.  Musslan föredrar en botten av fin sand, grus eller sten.

 

Den tjockskaliga målarmusslan trivs bra i Almaån trots att den inte är så skuggad. Vi på kommunen har gjort en omfattande inventering av musslorna i Almaåns vattendragssystem och jobbar med att lära oss mer om rätta levnadsmiljöer. Vi vill få ett ökat antal individer och en stadig föryngring av musslorna.

Livet som mussla

Tjockskalig målarmussla (Unio crassus) har ett välvt och mycket tjockt skal med en lätt oval form, musslan blir 4-7 centimeter lång som vuxen och har mörka nyanser av grönt, brunt och svart på skalet. Den tjockskaliga målarmusslan lever i rinnande vatten, både i större åar och floder och i mindre bäckar, på sand- och grusbottnar. Den livnär sig liksom andra musslor genom filtrering av små organismer från vattnet. Som larv har den tjockskaliga målarmusslan ett parasitiskt stadium, då den lever i gälarna på olika fiskar, som exempelvis stensimpa, sarv, färna och elritsa.

Hotfaktorer

Liksom flodpärlmusslan är den tjockskaliga målarmusslan hotad av föroreningar och försurning av vatten. Den hotas också av att några av de fiskarter som den behöver för sin reproduktion, har blivit allt mer sällsynta.

Sidan uppdaterades