Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Knipa

Knipan är Hässleholms kommunfågel. Vi fick den vackra fågeln som symbol av Skånes Ornitologiska Förening 1990.

Knipa, hane

Knipa, hane. Foto: Thomas Johnsson

Knipa, hona

Knipa, hona. Foto: Thomas Johnsson

Livet som knipa

Knipan (Bucephala clangula) är en mycket vacker fågel. Hanens svartvita fjäderdräkt med den lysande vita kindfläcken är lätt att känna igen. Honan är brun på huvudet och gråbrunaktig med ett vitt vingband på kroppen. Den höga pannan är typisk för båda könen.  


Finns i hela kommunen

Den förekommer i stort sett i hela kommunen. Du hittar den i sjöar och rinnande vattendrag, men även i viltdammar och parkdammar.  

Knipan är likt mesar och hackspettar en hålhäckare. Den kräver alltså naturliga hål i gamla träd, ofta spillkråkehål, men godtar också uppsatta holkar för sin häckning.


När ungarna kläckts står de inför sitt livs kanske största utmaning, nämligen hoppet från bohålet ner till marken. Det kan ibland ske från mycket höga höjder. Sedan följer nästa utmaning – promenaden till närmsta vatten.

Knipans friarritualer

Om hösten drar kniporna mot öppna vatten runt södra Sverige, Danmark eller övriga Nordvästeuropa. När isen släpper sitt grepp i mars återvänder kniporna. Även om det är bistert kallt påbörjar hanarna genast friarritualerna. Hanarna höjer huvudet bakåt mot ryggen, slungar det sedan framåt mot vattenytan, sträcker på halsen och pekar med näbben rätt upp i vädret, pendlar med huvudet fram och tillbaka samtidigt som de ger ifrån sig visslande och knorrande läten.

Häckar i hela Skåne

Från att ha varit en typisk ”skogskommunart”, har knipan spridit sig på ett nästan förbluffande sätt. Nu finns arten som häckfågel i nästan samtliga skånska kommuner och knipan häckar även i halvöppna miljöer – till och med i vissa stadsmiljöer.

Knipa, hona med ungar

Knipa, hona med ungar. Foto: Thomas Johnsson

Sidan uppdaterades