Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Flodpärlmussla

Flodpärlmusslan är fridlyst och skyddad av det europeiska nätverket Natura 2000. Arten är även noterad som starkt hotad på den svenska rödlistan för utrotningshotade djur.

En samling flodpärlmusslor på vattenbottnen

En grupp flodpärlmusslor på bottnen. Fotograf: Joel Berglund

Livet som mussla

Flodpärlmusslan som är ett sötvattenlevande blötdjur, finns främst i norra Europa. Den trivs i vattendrag med klart strömmande vatten, på sandiga och grusiga bottnar. Flodpärlmusslan är ett av de ryggradslösa djur som blir allra äldst, med individer på över 100 år. Den äldsta musslan i Sverige, som hittades i Görjeån i Norrbotten, var 280 år gammal.


Flodpärlmusslans livscykel kräver värdfiskar som exempelvis öring och lax, där musslan under sitt första levnadsår som larv, parasiterar på fiskens gälar. Därefter släpper den taget och påbörjar sitt liv som mussla med skalbildning nere på botten av ån. Där lever den sedan hela sitt vuxna liv.


Du känner igen musslan på dess njurliknande form, mörkbruna, nästintill svarta färg, ofta med en eroderad ljusare fläck ovanpå det kraftiga skalet. Som fullvuxen är musslan cirka 10 -16 centimeter.

Viktig art för det ekologiska samspelet

Förr fiskade man efter flodpärlmussla för att få tag i dess pärlor och flera av våra svenska vattendrag rensades helt på musselindividerna.


Flodpärlmusslan fredades 1994 genom fiskerilagstiftningen. Musslan är en effektiv filtrerare som drar in vatten och partiklar i samband med andning och födointag, och därigenom renar vattnet. Ett friskt och livskraftigt bestånd av musslan är ett bra tecken på att vattenkvaliteten är god och att det ekologiska samspelet mellan olika organismer fungerar bra.

Flodpärlmusslan i Hässleholms kommun

Flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) finns idag i några av våra vattendrag i Hässleholms kommun och det är vi stolta över!


Det är vårt ansvar att ta hand om naturen och gynna tillväxten av flodpärlmusslan och vi jobbar därför mycket med miljömålet ”levande sjöar och vattendrag” som är ett av de 16 miljömål som Sveriges riksdag har antagit.


Arbete för att musslan ska trivas

För att musslan ska fortsätta trivas hos oss behöver vi hålla vattendragen rena och sänka utsläpp av näringsläckage, kväve och fosfor. Vi behöver stoppa försurningen i våra vattendrag, bibehålla sandiga och grusiga bottnar med skuggiga partier och skyddszoner, samt minimera behovet av dikning och rensning.

Sidan uppdaterades