Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Fladdermöss

Göingebygden är en av Sveriges viktigaste områden för fladdermöss. Här lever minst 18 av de 19 svenska fladdermusarterna. Samtliga av Sveriges arter är idag fridlysta.

Bilden visar närbild av en vattenfladermus, som hålls försiktigt av någon iförd handskar.

Vattenfladdermus fångad i nät vid Hovdala slott. Fotograf: Lars-Erik Williams

Livet som fladdermus

Fladdermössen är sociala djur som lever tillsammans i kolonier. Samtliga svenska arter äter insekter och fångar sin föda med hjälp av ekoorientering. Fladdermöss kan inte gnaga och de bygger inga bon. De utnyttjar hålrum som redan finns, till exempel i ett hus. Fladdermusen har en medellivslängd på cirka tre år men kan bli betydligt äldre.

 

Det finns 19 olika arter i Sverige och de finns i stort sett över hela landet, även om vissa arter är sällsynta. I Europa finns cirka 50 arter och i hela världen cirka 1 300 arter. Var fjärde däggdjursart är en fladdermus.

 

Fladdermössens basala behov utgörs av goda födomöjligheter, främst insekter, tillgång till dagplatser samt yngel- och parningslokaler, vilket innebär skyddade platser. Dessa platser kan vara döda träd, grottor, klippor men även vindsutrymmen. Under yngeltiden behöver fladdermössen flera olika möjligheter till boplats. Fladdermössen byter då ofta boplats av olika anledningar, till exempel att det blir stora mängder spillning under boplatsen, för att bli av med löss och kvalster eller för att undvika rovdjur.


Fladdermössen övervintrar här

Grottor och övergivna byggnader, eller byggnader med låg aktivitet på vind och i förråd, är bra övervintringsplatser för fladdermöss. Tykarpsgrottan vid Ignaberga är en av de platser i vår kommun där flera fladdermusarter övervintrar.


en brun liten vattenfladdermus som hålls av en person iförd handskar.

Mustaschfladdermus i profil. Fångad vid Hovdala slott. Fotograf: Lars-Erik Williams

Så jobbar vi för att gynna fladdermössen

Vi på Hässleholms kommun jobbar med att kartlägga, bevara och nyskapa rätt levnadsmiljöer där fladdermöss kan trivas.


Vi har inventerat och funnit minst 18 av de 19 svenska arterna, vilket vi är mycket stolta över. Vi har flertalet ovanliga arter som vi behöver värna om och förbättra förutsättningarna för, så att de ska trivas hos oss.


Alla är fridlysta

Samtliga fladdermusarter fridlystes i Sverige 1986. Att fladdermössen är fridlysta betyder att det är förbjudet att fånga, medvetet skada eller döda en individ.


Landets artrikaste

Hovdala naturområde håller hela 18 av våra 19 svenska fladdermusarter, vilket gör området till ett av landets artrikaste. Samtidigt har vi funnit elva arter i skogarna i och runt Tyringe.

Bechsteins fladdermus

Bechsteins fladdermus är ett av Sveriges mest sällsynta däggdjur. Bechsteins fladdermus är Hässleholms kommundäggdjur.

Bechsteins fladdermus

Sidan uppdaterades