Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Akademi Finjasjön

I Akademi Finjasjön och Nya Akademi Finjasjön har portaler och informationsskyltar placerats ut i Hovdala naturområde och längs Finjasjöleden.

Bilden visar hur kommunen satt upp informationsskyltar i naturen för att berätta mer om natur och kultur i vår kommun.

Informationsskylt för Hovdalas slåtteräng, precis framför slåtterängen som under vinterhalvåret översvämmas rejält. Fotograf: Lars-Erik Williams

Det gjorde vi i projektet

Längs Finjasjöleden och i Hovdala naturområde placerade vi 43 informationsskyltar. Skyltarna presenterar natur- och kulturinformation för Finjasjöområdet.
Vi vill sprida information för att skapa intresse för kommunens natur- och kulturvärden och samtidigt gynna friluftslivet.

Röd portal med skylt. Träd bakom portalen, Finjasjön i bakgrunden.

Portal vid Guldkusten. Fotograf: Lars-Erik Williams

Portaler med kartor

Fem portaler har byggts vid angöringsställen runt Finjasjön (Björkviken, Guldkusten, Skyrup, Mölleröd och Hässleholmsgården). Portalerna innehåller en karta över Finjasjöområdet samt information om Finjasjöleden, Hovdala naturområde och Finjasjön. (Portalen vid Guldkusten är för tillfället nedtagen.)

Projekten pågick 2005-2009 respektive 2010-2012. Några skyltar har tillkommit senare och några har uppdaterats.

Interaktiv karta

Tryck på siffrorna i kartan för att läsa vad som står på platsen. Eller följ länkarna nedan.

Karta över informationsskyltar runt Finjasjön. Tryck på Siffrorna i kartan för att komma till skylten, eller följ länkarna nedan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 P1 P4 P2 P5 P3
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1. Alsumpskogsafari och Finja kyrka.pdf Pdf, 352 kB. 352 kB 2017-02-14 17.32
2. Alsumpskog Europas regnskog.pdf Pdf, 264 kB. 264 kB 2017-02-14 14.20
3. Alsumpskogsafari och Finja kyrka.pdf Pdf, 346 kB. 346 kB 2017-02-14 14.20
4. Finja fågeltorn.pdf Pdf, 372 kB. 372 kB 2017-02-14 14.20
5. Alsumpskog Europas regnskog.pdf Pdf, 264 kB. 264 kB 2017-02-14 14.20
6. Alsumpskogsafari och Finja kyrka.pdf Pdf, 345 kB. 345 kB 2017-02-14 14.20
7. Det var här det började.pdf Pdf, 352 kB. 352 kB 2017-02-14 14.20
8. Vildbin.pdf Pdf, 303 kB. 303 kB 2017-02-14 14.20
9. Almaån.pdf Pdf, 312 kB. 312 kB 2017-02-14 14.20
10. Alslingan.pdf Pdf, 356 kB. 356 kB 2017-02-14 14.20
11. Slingra dig.pdf Pdf, 302 kB. 302 kB 2017-02-14 14.20
12. Mölleröds slott och kungsgård.pdf Pdf, 469 kB. 469 kB 2017-02-14 14.20
13. Yggdrasils vänner.pdf Pdf, 466 kB. 466 kB 2017-02-14 14.20
14. Död ved ger liv.pdf Pdf, 683 kB. 683 kB 2017-02-14 14.20
15. Här låg Hässleholms tegelbruk.pdf Pdf, 484 kB. 484 kB 2017-02-14 14.20
16. Ta herravälde över vattnet.pdf Pdf, 618 kB. 618 kB 2017-02-14 14.20
17. Hovdalaån.pdf Pdf, 558 kB. 558 kB 2017-02-14 14.20
18. En växtnyhet.pdf Pdf, 265 kB. 265 kB 2017-02-14 14.20
19. I Carl von Linnés fotspår.pdf Pdf, 275 kB. 275 kB 2017-02-14 14.20
20. Militära mål, skylt 2.pdf Pdf, 354 kB. 354 kB 2017-02-14 14.20
21. Skatter.pdf Pdf, 438 kB. 438 kB 2017-02-14 14.20
22. Naturvårdande kossor.pdf Pdf, 323 kB. 323 kB 2017-02-14 14.20
23. En by går upp i rök.pdf Pdf, 361 kB. 361 kB 2017-02-14 14.20
24. Lycka för grisar.pdf Pdf, 247 kB. 247 kB 2017-02-14 14.20
25. Större vattensalamander.pdf Pdf, 240 kB. 240 kB 2017-02-14 14.20
26. Inte så mossigt som det låter.pdf Pdf, 338 kB. 338 kB 2017-02-14 14.20
27. Hennes nåds källa.pdf Pdf, 519 kB. 519 kB 2017-02-14 14.20
28. Hammarmölledamm.pdf Pdf, 328 kB. 328 kB 2017-02-14 14.20
29. Fladdermusen, myggan och klottret berättar.pdf Pdf, 212 kB. 212 kB 2017-02-14 14.20
30. Fladdermöss.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-02-23 11.06
31. Skönheten och odjuret.pdf Pdf, 122 kB. 122 kB 2017-02-14 14.20
32. Steg mot frälsning.pdf Pdf, 252 kB. 252 kB 2017-02-14 14.20
33. Få vatten på sin kvarn.pdf Pdf, 275 kB. 275 kB 2017-02-14 14.20
34. Hantverkare runt knuten.pdf Pdf, 302 kB. 302 kB 2017-02-14 14.20
35. Slåtteräng.pdf Pdf, 620 kB. 620 kB 2017-02-23 15.41
36. Fotspår från forntiden.pdf Pdf, 255 kB. 255 kB 2017-02-14 14.20
37. Vägen bär till Hovdala.pdf Pdf, 254 kB. 254 kB 2017-02-14 14.20
38. Militära mål, skylt 1.pdf Pdf, 354 kB. 354 kB 2017-02-14 14.20
39. Blicka bakåt och se framåt.pdf Pdf, 222 kB. 222 kB 2017-02-14 14.20
40. Äspehöjdens små rara.pdf Pdf, 275 kB. 275 kB 2017-02-14 14.20
41. En skånsk vulkan.pdf Pdf, 401 kB. 401 kB 2017-02-14 14.20
42. Död ved ger liv.pdf Pdf, 683 kB. 683 kB 2017-02-14 14.20
43. Död ved ger liv.pdf Pdf, 683 kB. 683 kB 2017-02-14 14.20
P1-P5. Portalskylt Finjasjöleden.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2017-02-14 16.50

Sidan uppdaterades