Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Naturvård

Hässleholms kommun satsar på en aktiv naturvård som bland annat innebär att inventera, uppmärksamma och skydda sällsynta växt- och djurarter samt även deras livsmiljöer.

Viktigt naturvårdsarbete

Projekt och åtgärder för att utveckla naturvärden ingår också som en viktig del i arbetet. Att göra naturen tillgänglig och att sprida kunskaper om den, är också viktigt i naturvårdsarbetet.

Bilden visar ett vattendrag, Brönnestadsån, omgivet av en alsumpskog. Träden speglar sig i den lugna vattenspegeln.

Brönnestadsån strax uppströms Hammarmölledamm i Hovdala naturområde. Foto: Lars-Erik Williams

Sidan uppdaterades